Primagruppen

Prima Gruppen

 

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att via boende, arbete och kamratstöd ge människor som är utestängda från arbetsmarknaden hjälp till självhjälp i deras strävan att leva ett socialt integrerat och fullgott liv. Var och en som själv önskar lämna ett socialt utanförskap är välkommen att söka sig en plats i någon av Prima Gruppens verksamheter.
                                                                                                                                       (ur föreningens stadgar)

 

Föreningen bildades 3 maj 1992 när två små länkföreningar gick ihop. Gullmarslänkarna och Veteranlänkarna i Solna bildade Länkarna Johanneshov. Bolagsformen var och är allmännyttig ideell förening.

Året 2010 bytte Länkarna Johanneshov namn till Primagruppen. Föreningens uppdragsgivare är Socialtjänst och Kriminalvård. Alla verksamheter inom Primagruppen ska vara alkohol- och drogfria, vilket kontrolleras regelbundet.

Primagruppen är en brukarstyrd ideell förening med rehabilitering från beroendeproblematik och socialt utanförskap som mål. Verksamheten bygger på att ” individuella empowermentprocesser” s.k. egenmakt uppstår genom hjälp till självhjälp inom ramen för gemenskap, riktigt arbete och professionell rehabiliteringskunskap.

Från och med 2018 är Primagruppen medlem i FAMNA, Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Föreningen Primagruppen består av Krinolinen, som är ett stödboende med 64 platser beläget i Fruängen i Stockholm och Roo Gård Arbetskollektiv i Österåkers kommun med ett flertal verksamheter som medel för rehabilitering.