Styrelsen

Kontakta styrelsemedlemma genom att skicka mejl till föreningens huvudmejl.
Alternativt skicka brev till Primagruppens kansli. Adressera mejlet då med ledamotens namn.

Förtroendevalda

Styrelsen

Åsa Blomqvist (Ordförande)

Per-Olof Melander (Viceordförande)

Vasiliki Berbeis Kristiansson (Ledamot)

Malin Wennström (Ledamot)

Richard Hamberg (Ledamot)

Ann-Sofie Alvrud (Ledamot)Suppleanter

Lena Andersson (suppleant)

Jamal Eddin Zouhair (suppleant)


Valberedning

Lotta Wennberg (Valberedare, sammankallande)

Tommy Strömvall (Valberedare)

Per Gladh (Valberedare)

Revisorerna

Lars Karlsson (Auktoriserad revisor, Crowe Horwath Osborne AB)

Christer Eriksson (Revisors suppleant, Crowe Horwath Osborne AB)

[upp]