Styrelsen

Kontakta styrelsemedlemma per e-post genom att klicka på namnet

Förtroendevalda

Styrelsen

Thomas Fröberg (Ordförande)

Stefan Heinonen (Ledamot)

Mats Arnhög (Ledamot)

Per-Olof Melander (Ledamot)

Liselott Hallberg (Ledamot)

Anders Eriksén (Ledamot)

Suppleanter

Ingela Oster (Förste suppleant)

Thomas Bardach (Andre suppleant)


Valberedning

Lotta Wennberg (Valberedare, sammankallande)

Kerstin Bergvall (Valberedare)

Henrik Remnebjörk (Valberedare)

Sekreterare

Elena Nordström (Sekreterare utan rösträtt)

Revisorerna

Lars Karlsson (Auktoriserad revisor, Crowe Horwath Osborne AB)

Christer Eriksson (Revisors suppleant, Crowe Horwath Osborne AB)

[upp]