Styrelsen

Kontakta styrelsemedlemma per e-post genom att klicka på namnet

Förtroendevalda

Styrelsen

Erland Olsson (Ordförande)

Stefan Heinonen (Ledamot)

Per-Olof Melander (Ledamot)

Liselott Hallberg (Ledamot)

Anders Eriksén (Ledamot)

Åsa Blomqvist (Ledamot)

Agneta Sjögren (Ledamot)

Mia Garphult (Ledamot)

Suppleanter

Kim Kauko (Förste suppleant)

Annelie Rapola (Andre suppleant)


Valberedning

Lotta Wennberg (Valberedare, sammankallande)

Kerstin Bergvall (Valberedare)

Bettan Brandfors (Valberedare)

Revisorerna

Lars Karlsson (Auktoriserad revisor, Crowe Horwath Osborne AB)

Christer Eriksson (Revisors suppleant, Crowe Horwath Osborne AB)

[upp]